Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie

 • Kontakt

  Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej
  ul. Bobolicka 17;
  78 – 220 Tychowo
  tel.: +48 94 31 1 51 57

 • Napisz do nas

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie z uwagi na rozpoczynający się okres zimowy chciałby przekazać Państwu informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych  w zakresie ich przejezdności oraz jednocześnie przypomnieć właścicielom i zarządcom nieruchomości    o obowiązku odśnieżenia chodników położonych wzdłuż nieruchomości niezależnie od charakteru nieruchomości (zabudowanej/niezabudowanej).

Na terenie gminy i w mieście na drogach GOSiGK współpracuje z 4 podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługę odśnieżania i usuwania śliskości dróg.

W gminie ustalono hierarchię kolejności odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg w taki sposób, iż w pierwszej kolejności odśnieżane są trasy autobusów dowożących dzieci do szkół, a w dalszej kolejności pozostałe drogi gminne. Równolegle prowadzone są prace w mieście - tu także obowiązuje określona kolejność.

Padający śnieg może niejednokrotnie zakłócić ruch komunikacyjny pieszych i pojazdów, w związku z tym wskazanym jest aby nasilić ostrożność w trakcie przemieszczania się. W tym celu szczególnie istotnym jest aby prędkość kierowanego pojazdu dostosować do warunków panujących na drogach. Natomiast piesi powinni zwracać baczną uwagę przy wchodzeniu na jezdnię, a także przy przechodzeniu przez przejścia dla pieszych ponieważ pojazd będący w ruchu nie jest w stanie w warunkach zimowych zatrzymać się zaraz po rozpoczęciu hamowania, która tym samym będzie znacznie wydłużona.  

Oczekując na usunięcie śniegu lub śliskości na drogach i chodnikach Mieszkańcy powinni brać pod uwagę uciążliwość warunków w jakich te prace są wykonywane – warunków uniemożliwiających ich wykonanie w sposób szybki i jednocześnie w tym samym czasie w wielu miejscach. Nie można bowiem oczekiwać, że przedsiębiorca świadczący usługę może być równocześnie w kilku miejscach.

Obowiązek uprzątnięcia niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t. j. Dz.U.05.236.2008) oraz przepisy § 3 ust. 2 pkt 9 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13.11.2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i (…) (Dz. Urz. Woj. Zach. 289 z 2016r.) ustala zakres obowiązków właścicieli nieruchomości nakazując im utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie niezwłocznie po opadach: śniegu, błota, lodu     i innych zanieczyszczeń z chodników (nawet wtedy kiedy chodnik nie należy do niego) położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy w miejsce niepowodujące utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych, umożliwiające ich pozbycie się przez zarządcę drogi.

Pamiętać także należy nie tylko o odśnieżeniu chodnika lecz także o obowiązku wynikającym z przepisów prawa budowlanego polegających na usuwaniu śniegu z dachów oraz strącaniu zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.

Za nieuprzątnięcie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż posesji grozi mandat karny. Postępowanie w takich sprawach, prowadzone jest na podstawie przepisów w sprawach o wykroczenia.

Jednocześnie informujemy, że miejsce do wywożenia nadmiaru śniegu wyznaczono na działce nr od 555/7 do 555/13 na terenie strefy ekonomicznej w Tychowie od strony ulicy Koszalińskiej/Ogrodowej i Koszalińskiej/Strefowej.

Trudne warunki na drogach oraz chodnikach należy zgłaszać na podane numery telefonów:

 • - K. Niemiec: tel. 668 181 667
 • - Ż. Zienkiewicz-Osiecka: 668 689 774
 • - sekretariat GOSiGK: tel. 94 31 15 157 oraz tel. 94 31 60 269 (pn.-śr.7.00-15.00, czw.7.00-16.00, pt. 7.00-14.00).

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie (Zarządca Dróg Gminnych)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-11 07:11:26przez:
Opublikowano:2020-12-11 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: gosigk.tychowo.pl
Odwiedziny:477

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.