Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie

Informacja w sprawie odśnieżania dróg i chodników na terenie gminy Tychowo 2023/2024

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie przekazuje informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie ich przejezdności oraz jednocześnie przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżenia chodników położonych wzdłuż nieruchomości niezależnie od charakteru nieruchomości (zabudowanej/niezabudowanej).

W gminie ustalono hierarchię kolejności odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg w taki sposób, iż w pierwszej kolejności odśnieżane są trasy autobusów dowożących dzieci do szkół, a w dalszej kolejności pozostałe drogi gminne. Równolegle prowadzone są prace w mieście - tu także obowiązuje określona kolejność..

 

Padający śnieg i marznący deszcz może niejednokrotnie zakłócić ruch komunikacyjny pieszych i pojazdów, w związku z tym wskazanym jest aby nasilić ostrożność w trakcie przemieszczania się. W tym celu szczególnie istotnym jest aby prędkość kierowanego pojazdu dostosować do warunków panujących na drogach. Natomiast piesi powinni zwracać baczną uwagę przy wchodzeniu na jezdnię, a także przy przechodzeniu przez przejścia dla pieszych ponieważ pojazd będący w ruchu nie jest w stanie w warunkach zimowych zatrzymać się zaraz po rozpoczęciu hamowania, która tym samym będzie znacznie wydłużona. 

 

Oczekując na usunięcie śniegu lub śliskości na drogach i chodnikach Mieszkańcy powinni brać pod uwagę uciążliwość warunków w jakich te prace są wykonywane – warunków uniemożliwiających ich wykonanie w sposób szybki i jednocześnie w tym samym czasie w wielu miejscach. Nie można bowiem oczekiwać, że przedsiębiorca świadczący usługę może być równocześnie w kilku miejscach.

 

Obowiązek uprzątnięcia niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz.U.05.236.2008) oraz przepisy § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVI/105/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13.12.2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i (…) (Dz. Urz. Woj. Zach. 223 z 2019 r.) ustala zakres obowiązków właścicieli nieruchomości nakazując im utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie niezwłocznie po opadach: śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników (nawet wtedy kiedy chodnik nie należy do niego) położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy w miejsce niepowodujące utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych, umożliwiające ich pozbycie się przez zarządcę drogi.

 

Pamiętać także należy nie tylko o odśnieżeniu chodnika lecz także o obowiązku wynikającym z przepisów prawa budowlanego polegających na usuwaniu śniegu z dachów oraz strącaniu zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.

 

Za nieuprzątnięcie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż posesji grozi mandat karny. Postępowanie w takich sprawach, prowadzone jest na podstawie przepisów w sprawach o wykroczenia.

Trudne warunki na drogach oraz chodnikach należy zgłaszać na podane numery telefonów:

W dni powszednie:

- sekretariat GOSiGK: tel. 94 31 15 157 oraz tel. 94 31 60 269 (pn.-śr.7.00-15.00, czw.7.00-16.00, pt. 7.00-14.00).

W dni wolne od pracy:

- K. Niemiec: tel. 668 181 667

- R. Łysiak: tel. 668 689 774

 

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie (Zarządca Dróg Gminnych)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-15 08:25przez:
Opublikowano:2023-11-15 08:32przez:
Podmiot udostępniający: gosigk.tychowo.pl
Odwiedziny:1371

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.